Master Shi Yan Yang เชื่อว่าทักษะของเขา
จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ
สำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

ไทยแลนด์ เส้าหลิน วูซ สอนโดยอาจารย์ที่จบจากเส้าหลินโดยตรง
ด้วยการฝึกฝนที่เส้าหลินกว่า 14 ปี และเป็นคณะศิษย์เส้าหลินรุ่นที่ 34
เขาได้รับฉายานามตามรุ่นว่า ซือ หยาน หยางซือ หยาน หยาง ได้รับใบประกาศจบการศึกษาจาก เส้าหลิน เหอหนาน ประเทศจีน
เพื่อรับประกันทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวูซูและเส้าหลินกังฟู
เพื่อการฝึกฝนผู้เข้ารับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ | หลักสูตร | หน้าหลัก | อัลบัมภาพ | ติดต่อ

©2555 เส้าหลินกังฟู ซินดิเคท สงวนลิขสิทธิ์